Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

ZAHVALJUJEMO NA PRIJAVI!

Tjedan dana prije održavanja Sastanka zaprimiti ćete sve detalje na e-mail adresu koji ste unijeli prilikom prijave.
Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.
TEHNIČKI ORGANIZATOR