Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

ORGANIZATORI

Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena

Radna skupina za invazivnu i intervencijski kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva – CroIntervent

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Krešimir Štambuk

Predsjednik Organizacijskog odbora

Zvonimir Ante Korda

Potpredsjednik Organizacijskog odbora

Tomislav Krčmar

Eduard Margetić

Dražen Perkov

Velimir Pivac

Igor Šesto

Tomislav Šipić

Vjekoslav Tomulić

ZNANSTVENI ODBOR

Igor Alfirević

Zdravko Babić

Robert Bernat

Joško Bulum

Darko Duplančić

Edvard Galić

Lovel Giunio

Irzal Hadžibegović

Tomislav Jakljević

Miljenko Kovačević

Tomislav Letilović

Sandra Makarović

Zorin Makarović

Igor Medved

Davor Miličić

Rajko Miškulin

Jogen Patrk

Viktor Peršić

Đeiti Prvulović

Vjekoslav Radeljić

Igor Rudež

Boris Starčević

Mihajlo Šesto

Jozica Šikić

Andrija Škopljanac-Mačina

Vjekoslav Tomulić

Matijas Trbušić

Marko Turina

Ivica Vuković

Dražen Zekanović

PARTNER U ORGANIZACIJI