Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

TEME SASTANKA

Komplikacije kod jednostavnih koronarnih procedura i intervencija

Komplikacije kod složenih koronarnih intervencija (LMCA, rotablacija, bifurkacije, CTO)

Komplikacije kod intervencijsog liječenja strukturne bolesti srca (TAVI, MitraClip, LAA okluderi)

Komplikacije kod endovaskularnih zahvata (TEVAR/EVAR, intervencije na PAD)

Kombinirane komplikacije elektrofizioloških postupaka

Rješavanje komplikacija (krvarenja) vezanih uz farmakološke pripravke i korištenje lijekova u spriječavanju komplikacija (tromboembolijski incidenti)

Kako koristiti intervencijski materijal da se izbjegnu komoplikacije i korištenje materijala u rješavanju komplikacija

Gledište kardijalnog i vaskularnog kirurga na komplikacije perkutanih i endocaskularnih intervencija (od indikacije do zbrinjavanja).

PRELIMINARNI PROGRAM

Petak, 07.06.2019.

12.00-13.30

13.30-15.00

16.00-17.30

17.45-19.00

19.30

Dolazak i smješaj sudionika

Ručak

Prva sesija

Druga sesija

Večera

Subota, 08.06.2019.

09.00-09.30   Otvaranje skupa

09.30-11.00     Treća sesija

11.00-11.45       Pauza za kavu

11.45-13.30      Četvrta sesija    

13.30-14.30     Pauza za ručak  

14.30-15.30     Simpozij (Zlatni sponzor - PARTNER)

15.30-17.00     Peta sesija (CRO Comp ugošćuje HEVI)   

17.00-17.30     Pauza za kavu

17.30-19.00     Šesta sesija

20.00              Svečana večera

Nedjelja, 09.06.2019.

09.00-10.00   Sesija mladih kardiologa (Zlatni sponzor - PARTNER)

10.00-11.00     Sedma sesija 

11.00-11.30      Pauza za kavu

11.30-12.30     Osma sesija (CRO Comp ugošćuje CRO Rythm)

12.30-13.00    Zatvaranje skupa

13.00-14.00   Ručak i odlazak sudionika