Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

PRELIMINARNI PROGRAM

Petak, 07.06.2019.

12.00-13.30

Dolazak i smještaj sudionika

13.30-15.00

Ručak

16.30-17.15

Svečano otvaranje skupa

Pozdravna riječ organizatora

Predsjednik organizacijskog odbora (K. Štambuk)

Predsjednik radne skupine CroIntervent (E. Margetić)

Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva (D. Miličić)

16.30-16.50

16.50-17.10

Plenarno predavanje

prof. Marko Turina

17.15-18.30

Komplikacije koronarnih intervencija I

19.30

Večera

Subota, 08.06.2019.

09.00-10.30

Koronarne komplikacije – kompleksne intervencije (CTO, BIF, LMCA)

10.30-11.00

Pauza za kavu

Pauza za ručak

11.00-12.30

Koronarne komplikacije - što se moglo učiniti? (kirurg vs kardiolog)

12.30-13.30

Simpozij PARTNER AstraZeneca

14.30-15.45

15.45-16.45

16.45-17.30

20.00

Komplikacije endovaskularnih intervencija CRO Comp ugošćuje HEVI 

Krvarenja i komplikacije kod bolesnika na antikoagulantnoj terapiji

Svečana večera

Komplikacije intervencija na strukturnoj bolesti srca

13.30-14.30

Nedjelja, 09.06.2019.

09.00-10.00

Sesija mladih kardiologa PARTNER AstraZeneca

10.00-11.15

Koronarne komplikacije – ROTA, IVUS, FFR

11.15-11.45

Pauza za kavu

11.45-12.45

Koronarne komplikacije kod jednostavnih intervencija i dijagnostike

12.45-13.00

Zatvaranje skupa

13.00-14.00

Ručak i odlazak sudionika