Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

PROGRAM

Petak, 07.06.2019.

12.00-13.30

Dolazak i smještaj sudionika

13.30-16.30

Ručak

DVORANA BRAČ

17.00-17.30

SVEČANO OTVORENJE SKUPA

17.00-17.10

Pozdravna riječ organizatora

Predsjednik organizacijskog odbora (Krešimir Štambuk)

Predsjednik radne skupine CroIntervent (Eduard Margetić)

Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva (Davor Miličić)

17.10-17.30

Plenarno predavanje

prof. Marko Turina

17.30-18.30

Komplikacije koronarnih intervencija

Moderatori: Eduard Margetić, Igor Šesto, Tomislav Krčmar

17.30-17.40

“Peel-off” PCI

Luka Bastiančić (KBC Rijeka)

17.40-17.50

Tip V (mikro)perforacija s intramuralnim hematomom

Mihajlo Kovačić (ŽB Čakovec)

17.50-18.00

Jedan sasvim običan NSTEMI

Tomislav Šipić (Klinika Magdalena)

18.00-18.10

Kad je šef dobrodošao

18.10-18.20

Ivan Rosović (Thalassotherapia Opatija)

Tako Stressno

Nikola Crnčević (KBC Split)

Medijastinalna mašna

19.30

Večera

Subota, 08.06.2019.

DVORANA BRAČ

09.00-10.15

Koronarne komplikacije – ROTA, IVUS, FFR

Moderatori: Vjekoslav Tomulić, Zorin Makarović, Igor Rudež

09.00-09.10

Rotablacija „pogrešne“ žile

Vojko Kanič

09.10-09.20

Twix LAD

Zoran Miovski (KBC Zagreb)

09.20-09.30

Disekcija RCA Guidezillom - joker zovi x 2

Krešimir Gabaldo (OB Slavonski Brod)

09.30-09.40

Nikad dovoljno duboko

Krešimir Štambuk (Klinika Magdalena)

09.40-09.50

Disekcija RCA tijekom IVUS-a u mlade bolesnice s vaskulitisom koronarnih arterija

Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak (KB Dubrava)

09.50-10.00

Kako od neznačajne stenoze do "nevidljive" stenoze

Damir Avdagić (Thalassoterapia Opatija)

10.00-10.10

Okluzivni disekat desne koronarne arterije nakon iwFR ispitivanja

Aleksandar Blivajs (KBC Dubrava)

10.15-11.00

Pauza za kavu

11.00-12.00

Koronarne komplikacije - što se moglo učiniti? (kirurg vs. kardiolog)

Moderatori: Tomislav Jakljević, Igor Alfirević, Boris Starčević

11.00-11.20

Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa

Đeiti Prvulović (OB Slavonski Brod)

Komentar: Igor Medved, Tomislav Letilović

11.20-11.40

Disekcije glavnog debla - kako se izvući iz loše situacije

Vjekoslav Tomulić (KBC Rijeka)

Komentar: Igor Rudež, Robert Bernat

11.40-12.00

Disekcija aorte tijekom PCI

Davor Richter (Klinika Magdalena)

Komentar: Zvonimir Ante Korda, Joško Bulum

12.00-13.00

Moderatori: Krešimir Štambuk, Zvonimir Ante Korda

Simpozij NSTEMI: GRACE vs. CRUSADE   PARTNER AstraZeneca

12.05-12.15

Izbor dvojne antiagregacijske terapije i tromboza u stentu

Joško Bulum (KBC Zagreb)

12.15-12.25

Kako uskladiti kliničku praksu sa posljednjim smjernicama?

Boris Starčević (KB Dubrava)

12.25-12.35

Druga strana medalje dvojne antiagregacijske terapije

Tomislav Krčmar (KBC Rijeka)

12.35-12.45

Suradnja odjela kardiologije i kardijalne kirurgije: priča velikih brojki

Vjekoslav Tomulić (KBC Rijeka)

12.45-13.00

Rasprava

13.00-14.00

Pauza za ručak

14.00-15.00

Komplikacije "kada stent postane problem"

Moderatori: Maja Strozzi, Jozica Šikić, Lovel Giunio

14.00-14.10

Alien u LAD

Koraljka Benkon (KBC Rijeka)

14.10-14.20

"Povuci i potegni"

Velimir Pivac (KBC Split)

14.20-14.30

Slavonska intervencija s primorskim štihom

Đeiti Prvulović (OB Slavonski Brod), Vjekoslav Tomulić (KBC Rijeka)

14.30-14.40

Kad se stent "rastegne"

Luka Rotkvić (Klinika Magdalena)

14.40-14.50

Planiranje kompleksnih intervencija u AKS-u – nemoguća misija?

Ognjen Čančarević (KB Dubrava)

14.50-15.00

Kako provesti dan godišnjeg odmora intervencijskog kardiologa

Tomislav Jakljević (KBC Rijeka)

15.00-16.00

Komplikacije endovaskularnih intervencija   CRO Comp ugošćuje HEVI 

Moderatori: Dražen Perkov, Miljenko Kovačević, Andrija Škopljanac-Mačina

15.00-15.10

Pseudoaneurizma, arteriovenska fistula, ruptura - od uspjeha do katastrofe

Dražen Perkov (KBC Zagreb)

15.10-15.20

Embolizacija distalnog tip 1 "endoleak-a" nakon TEVAR-a

Josip Ćurić (KB Dubrava)

15.20-15.30

Ishemija šake nakon PCI - trebamo li zaboravit Allenov test

Tomislav Krčmar (KBC Rijeka)

15.30-15.40

PTA u STEMI

Vjekoslav Tomulić (KBC Rijeka)

15.40-15.50

Ruptura ilijake - zovi doktora

Tomislav Šipić (Klinika Magdalena)

Marko Perčić (KB Sveti Duh)

16.00-17.00

Od krvarenja do kirurgije - komplikacije o kojima ne znamo mnogo

Moderatori: Igor Medved, Dražen Zekanović, Ivica Kristić

16.00-16.10

Urološka komplikacija ACS-a: što je važnije - skrotum ili srce?

Robert Bernat

16.10-16.20

Kompleksnost MIK aortalnog zalistka s komplikacijama

Tomislav Klokočovnik

16.20-16.30

Jedan sasvim običan STEMI … ili?

Boris Starčević (KB Dubrava)

16.30-16.40

Atipična lokalizacija lokalizacija tromboze u bolesnika liječenih ECMOom

Zdravko Babić (KBC Sestre milosrdnice)

16.40-16.50

Generalizirana aterosklerotska bolest I intervencijska kardio/angio/kirurgija

Od nemila do netraga ili Brački od VE do VE

Boris Starčević (KB Dubrava)

16.50-17.00

Bifurkacijska PCI, krvarenje, kirurgija

Alan Jelić (Klinika Magdalena)

20.00

Svečana večera

DVORANA KORČULA

08.15-09.00

Ishemijske komplikacije vs. krvarenja - kako smanjiti rizik

Moderatori: Tomislav Krčmar, Krešimir Štambuk

Trojna ili dvojna terapija nakon PCI kod bolesnika s (N)OAK-om

Koronografija, intervencija, komplikacija - antidot?

Kada možemo reducirati trajanje DAPT

10.15-11.00

Materijal s kojim rješavamo komplikacije (hands-on)

Moderatori: Tomislav Šipić, Velimir Pivac

Kako koristiti "snare"

Perikardiocenteza

"Covered" stentovi - rješavanje ruptura

Nedjelja, 09.06.2019.

DVORANA BRAČ

09.00-10.00

Sesija mladih kardiologa ISCHAEMIC RISK WORKSHOP   PARTNER AstraZeneca

Moderatori: Đeiti Prvulović, Tomislav Šipić

09.00-09.10

Izbor antitrobocitne terapije u kompleksnim intervencijama kod visokorizičnih koronarnih bolesnika – možemo li izbjeći komplikacije već u prvom koraku?

Aleksandar Blivajs (KB Dubrava)

09.10-09.20

Glava u balunu

Dino Mirić (KBC Split)

09.20-09.30

''Uspješno'' izbjegnuta kardiokiruška revaskularizacija miokarda

Ana Antonić (KBC Rijeka)

09.30-09.40

Periproceduralni ICV

Dario Dilber (ŽB Čakovec)

10.00-11.15

Koronarne komplikacije – kompleksne intervencije (CTO, BIF, LMCA)

Moderatori: Robert Bernat, Matias Trbušić, Jogen Patrk

10.00-10.10

Kateterom uzrokovana disekcija LMCA – „nightmare starts on Friday“

Sandra Makarović (KBC Osijek)

10.10-10.20

Micro Crush u ova vremena

Tomislav Krčmar (KBC Rijeka)

10.20-10.30

Ponešto kompliciranija PCI CTO LAD

Tomislav Letilović (KB Merkur)

10.30-10.40

Od jednostavne do kompleksne intervencije

Igor Šesto (Klinika Magdalena)

10.40-10.50

Još samo "POT" Ili ne?

Ivan Rosović (Thalassotherapia Opatija)

10.50-11.00

Od akutnog zatvaranja žile do intervencije na CTO

Đeiti Prvulović (OB Slavonski Brod)

11.00-11.10

Kada crush postane crash

Marin Vučković (KBC Osijek)

11.15-11.45

Pauza za kavu

11.45-12.45

Koronarne komplikacije kod jednostavnih intervencija i dijagnostike

Moderatori: Zdravko Babić, Edvard Galić, Rajko Miškulin

11.45-11.55

No-reflow ide u 4a

Mihajlo Kovačić (ŽB Čakovec)

11.55-12.05

Nijema okluzija, tihi pacijent

Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak (KB Dubrava)

12.05-12.15

Transradijani pristup – nismo ni došli do koronarke, a već u problemima

Marko Perčić (KB Sveti Duh)

12.15-12.25

Perforacija i okluzivna disekcija tijekom elektive PCI

Marko Hranilović (ŽB Čakovec)

12.25-12.35

Jedna "rutinska" koronarografija, bezbroj avantura 

Damir Avdagić (Thalassotherapia Opatija)

12.35-12.45

4 in 1: od upitne indikacije do perforacije, disekcije i neuspješnog stentiranja

Đeiti Prvulović (OB Slavonski Brod)

12.45-13.00

ZATVARANJE SKUPA

DVORANA KORČULA

08.15-09.00

Materijal s kojim rješavamo komplikacije (hands-on)

Moderatori: Tomislav Letilović, Zoran Miovski

Kako koristiti "snare"

Perikardiocenteza

"Covered" stentovi - rješavanje ruptura

11.15-11.45

Materijal s kojim rješavamo komplikacije (hands-on)

Moderatori: Vjekoslav Radeljić, Marin Vučković

Kako koristiti "snare"

Perikardiocenteza

"Covered" stentovi - rješavanje ruptura

Hrvoje Jurin (KBC Zagreb)

18.20-18.30

15.50-16.00

Imaš petlju? Savijanje katetera prilikom transradijalnog pristupa i kirurško zbrinjavanje