Kontakt:

01 5621 568

098 594 281

Moment events d.o.o.

PRIJAVA SLUČAJA

Rok za slanje slučajeva: 13.05.2019. godine.
Za prijavu je potrebno poslati samo naslov, ime i prezime prezentera (+ eventualno dodatne autore).
Molimo navedeno pošaljite na mail adresu: veronika.juric@moment.hr
Cilj je što veći broj prijavljenih slučajeva uključiti u program. Postoji mogućnost da pojedini slučajevi budu prihvaćeni za prezentiranje u "stand-up" formi o čemu će prezenteri biti na vrijeme informirani.
Teme za prijavu slučajeva:
- Komplikacije jednostavnih koronarnih procedura i intervencija
- Komplikacije složenih koronarnih intervencija (LMCA, ROTA, IVU, BIF, CTO)
- Komplikacije intervencija strukturne bolesti (TAVI, MitraClip, LAA okluderi)
- Komplikacije endovaskularnih zahvata (TEVAR/EVAR, intervencije na PAD)
- Krvarenja, komplikacije uz antikoagulantnu terapiju – njihovo rješavanje i korištenje lijekova u sprječavanju komplikacija (tromboembolijski incidenti)
- Slučajevi koji imaju „teaching-point“ kako koristiti intervencijski materijal da se izbjegnu komplikacije i korištenje materijala u rješavanju komplikacija
Odabranim slučajevima će biti predloženo da ih komentira intervencionist i kardijaln/vaskularni kirurg (od indikacije do mogućnosti zbrinjavanja).
Prezenteri će informaciju o prihvaćanju slučajeva dobiti do 20.05.2019. godine.